„Az Úr népe ezek és mégis…” Ez a szófordulat - úgy tűnik - egyidős azzal, hogy az Úrnak „népe” van. Az Isten népén kívüli emberek ugyanis árgus szemekkel figyelik, mit is jelent ez az Istenhez tartozás. Aztán újra és újra felhangzik az évezredek távlatában: „De egy hívővel ez nem történhet, így nem beszélhet, így nem viselkedhet…”

A kiválasztottság tudatában élőknek ilyenkor illene pirulni, bűnbánattal megalázkodni, de szinte mindig jön a sértődött visszavágás: „Na nézd csak, pogány létére hogy tudja, milyennek kellene lenni egy hívőnek…” S az öntelt...

   ÚJ INFORMÁCIÓ olvasható a rövidesen lejáró és megújítandó Ebaptifon-szerződéssel kapcsolatban!
Az érdekeltek a témának dedikált oldalon olvashatják az aktuális híreket, vagy szólhatnak hozzá a témához. 

 2015. május 26.  ☻  Fülöp, Evelin

Eseménynaptár

h k sz cs p sz v
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
 
6
 
7
 
8
 
 
10
 
11
 
 
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 

Napi áhítat

d.e. A gyülekezet gyarapodása – ApCsel 11:19-26

Nagy sokaság csatlakozék az Úrhoz. (ApCsel 11:24b)

Igei üzenet

„Hanem vesztek erőt, minekutána a Szent Lélek eljő reátok: és lesztek nékem tanúim…” ApCsel 1:8aEnnek az...
Nélkülözhetetlen lehet az autósoknak egy pontosan működő GPS vezetése (ejtése: dzsí-pí-esz; az angol Global Positioning System jelentése:...
Hóvirág, csicsergő madarak, napsütés... Ahogy ébred a természet, úgy lesz jobb a kedvünk: lelkesedünk, dolgozunk, takarítunk, terveket...
Tavaszodik. Újraéled a természet. A feketerigó tavaszi indulót fütyül. Zenéjének szépsége fölülírja a nagyváros betondzsungelének éles...
Bezárult mögöttünk az óév elöregedett ajtaja és Isten kegyelméből beléphettünk az új év nyitott ajtaján. Nehéz időket élünk, sokak szívében...
A betlehemi jászol-bölcső Gyermeke körül határtalan ellentétek szelídültek éteri harmóniába. Eléje térdeltek egy kicsiny, megvetett nép...

Tudósítások

A Magyar Baptista Világszövetség vezető tanácsa május 15-17 között találkozott Szabadkán, Vajdaságban. Áldott közösség, hasznos tanácskozás volt....

A magyar reformáció fellegvárában, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem „Kálvin termében” tartotta a magyarországi és erdélyi baptisták...

2015 május 5-6 között a Keresztyén Cigánymisszió Alapítvány és a Fundatia Gipsy Mission Romania tartotta tavaszi munkatársi konferenciáját. Nagyon...

Események

Szabadka, Szerbia

Kolozsvár, 10 óra

Szeptember 13: Székelyföldi gyülekezetek hálaadó napja

Szeptember 2-5: Reménység konferencia mozgássérülteknek, szervezi Kiss Ottó: 073550167, kottok@freemail.hu

Augusztus 24-30: Országos ifjúsági hét az EMABISZ szervezésében. Téma: Élettel teli élet; részletek az Ifjúsági rovatban, valamint az http://emabisz....

Augusztus 10-14: Lelkipásztorok és családjaik hete

Július 19-25: Ifjúsági hét, szervezi Tóth Attila: 0735501175, gipsey777@yahoo.com

Bizonyságtétel

A néhai Zágoni Rezső háborús emlékiratábólMájus 8-án emlékezik Európa, 70. évfordulója lesz a 2. világháború befejezésének. Mi, hajdanán még úgy...
Hatalmas bizonyság! Egy nappal azután került sor erre az istentiszteletre, hogy Bocskor Viktor testvérünket is meglátogattam Szabó András...
„Az a lelkesedés kibeszélhetetlen, az a nagy öröm, mint akik a börtönből szabadulnak; hát repülni tudtunk, tervezni tudtunk, és hála a...
Az „Útban az életre” c. traktátus által tudta meg az igazságot, mert kicsi kora óta azzal a meggyőződéssel küszködött, hogy Isten őt...

Hirdetések

Idén 20 éves a Nagyváradi Bibliaiskola és a Rogériuszi Baptista Gyülekezet. Az évfordulók emlékéül Missziós Konferenciát szervezünk...

„Szolgáljatok az ÚRnak örömmel, menjetek eléje vigadozva! Tudjátok meg, hogy az ÚR az Isten! Ő alkotott minket, az övéi...

Kedves Testvéreink!

„A tanítványok pedig elhatározták, hogy a szerint, a mint kinek-kinek közöttük módjában áll,...

„Mily szerelmetesek a te hajlékaid Seregeknek Ura! Kívánkozik, sőt emésztődik lelkem az Úrnak tornácai után, szívem és...

„Áhítat 2015” néven már több hete letölthető a Google Play-ről az erdélyi kiadású Áhítat (ugyanaz, amely itt a weboldalon is követhető...

2015-től negyedévente jelenik meg a Harmatcseppek című gyermeklap! Minden évben igyekeztünk szépülni, újulni. Most ismét munka vár ránk...

Közlemények

Pénzbeli adományok:  Zefer Csaba (Nagyvárad) 500 lej, Meleg Barna (Nagyvárad) 200 lej, Szabó Zoltán (Nagyvárad) 2500 lej. Élelem és termény,...
Alább megtekinthető a 2015-ös imaheti program, amit Paul Negrut testvér állított össze. A mellékelt csatolmány word formátumban is letölthető és...
November 15-én Erdélyszerte megkezdődtek a missziókerületi gyűlések. Elsőként a székelyföldi missziókerület gyülekezeti képviselői találkoztak...
Az eseményre július 25-én került sor Nagyváradon. A bizottság tagjai: Kiss Lehel bizottsági elnök, dr. Kovács József szövetségi főtitkár, Kelemen...
MABAVISZ tanácsülésAz évente esedékes MABAVISZ tanácsülés az idén a Hargita Táborban volt megtartva augusztus 6-án, ugyancsak a MABAVISZ által...
Munkakongresszus SzatmárnémetibenA küldöttek titkos szavazással meghozták a döntést: a szövetséget terhelő tetemes adósságot nem görgetik tovább,...
Imahét – 2014Szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban,Isten segítségével új évet kezdünk a hit útján, egy olyan világban, ahol egyre...

Akik elmentek

Március 29-én, virágvasárnap szólította haza az Úr Pap Sándor testvért Clevelandban (USA), négy nappal 85. születésnapja előtt. A temetési szertartás április 1-én volt megtartva, ahol jelen voltak...
„Most azért megmarad a hit, a remény, a szeretet, e három; ezek közül pedig a legnagyobb a szeretet.“ (1Kor 13:13)Fájdalommal vettük tudomásul, hogy özv. Sipos (szül. Józsa) Máriát január...
Hosszan tartó szenvedés után hívta haza az Úr Gál Ferencné Ilonát, a nagyváradi belvárosi gyülekezet tagját. Temetése január 31-én volt a biharpüspöki temetőben. A kápolnánál igét hirdetett Gergely...
Január 3-án búcsúztunk Nagyszalontán Hóhádi Edit (szül. Szabó) testvérnőtől, akinek az Úr 59 évet ajándékozott. A gyászistentiszteleten, melyre a nagyszalontai temetőkertben került sor, Kovács Gyula...
Szebeni Sándor (74) temetése február 12-én volt Hegyközszáldobágyon. A kápolnánál igét hirdetett Kiss Zoltán diószegi lelkipásztor. Az „Imé, áldásul volt nékem a nagy keserűség“ kezdetű...
Berettyószéplakon február 11-én temettük Bogdán Sándor testvért. A kápolnánál Bodor Sándor ny. lp. a Zsolt 116, 15 és Kiss Zoltán lp. a  Mt 24, 42  igék alapján hirdette Isten vigasztaló...
Hosszú, gyümölcsöző élet és rövid ideig tartó betegség után szólította haza hűséges szolgáját a Teremtő Úr, aki az ébredés idején adta át életét a Megváltónak, majd több mint 48 éven át szolgált mint...
Január 27-én kísértük utolsó útjára id. Sárándi József testvérünket Bogdándon, akinek a Jóatya 90 évet adott ajándékba. Fiatalon elfogadta az Urat, és a gyülekezet oszlopos tagja lett. Isten...