A nyár az iskolai vakáció ideje és a szabadságoké. Mindannyian vártuk már, hogy megpihenhessünk, kikapcsolódjunk. Amikor szünetel a tanulás, és megállnak kis időre a munkagépeink, ilyenkor kipróbálhatjuk önmagunkat, hogy valóban tudunk-e pihenni? Az Úr Jézus szavai jutnak eszembe, aki a tanítványok figyelmét arra hívja fel, hogy tanuljanak tőle. Meg vagyok győződve, hogy egyetértetek velem, kitől tanulhatnánk jobban, mint az Úr Jézustól? Ő mondja: „Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok, és lelketek nyugalmat talál. Mert az én igám gyönyörűséges, és az én terhem könnyű.“ (Mt 11,28-30, revideált Károli.)

 2015. augusztus 31.    Erika, Bella

Napi áhítat

d.e. Legyetek egymáshoz jóságosak – Ef 4:17-32

Legyetek pedig egymáshoz jóságosak, irgalmasok, megengedvén egymásnak, miképen az Isten is a Krisztusban megengedett néktek. (Ef 4:32)

Eseménynaptár

h k sz cs p sz v
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
 
 

Tudósítások

Hazaérkezett Sierra Leonéból Füredi Kamilla magyar baptista misszionáriusnő, aki 35 éve érkezett először a nyugat-afrikai országba. Súlyos...

Ez volt a mottója a Vasárnapi Iskolai Szövetség választó konferenciájának, május 9-én, Zilahon.A körülbelül 100 résztvevőt Pardi Felix helybeli...

Különleges napra ébredt május 10-én, vasárnap reggel a kisváros magyar ajkú gyülekezete. Istenünk gondviselő kegyelmét ünnepelhettük, mivel...

Vers

A MEGSZEGETT KENYÉR

Meghal a búzaszem. Aranykalász
Sarjad szívéből. Kaszasuhanás…
Halál, melyet megint halál követ:
a cséplőgép… kemény malomkövek…
az erjedés… a tűz… a fájdalom…
És most fehér kenyér az asztalon.

A szenvedések útján, ím, felér
a Koponyák hegyének asztalára
és vár reánk a megszegett kenyér.
Mi, akik epedünk és éhezünk,
kinyújtjuk érte elaszott kezünk…
égi erőt, új életet nyerünk
és üdvösség az, amit érezünk.

Túrmezei Erzsébet

 

MIT ARATUNK?

Amit vetünk, azt aratunk,
amit teszünk, azzá leszünk.
Mért ne lehetne jót adó,
érett kalász az életünk?
Mikor az Isten jő, s arat,
s minden polyvát a szélbe hagy?!

Kárász Izabella

Események

„Sok álmunk valóra vált“ – tekint vissza cikkírónk a vasárnapi iskolai tanítás kezdeteire, és felteszi a kérdést: „vajon mi lett azokból a...

Szabadka, Szerbia

Kolozsvár, 10 óra

Szeptember 13: Székelyföldi gyülekezetek hálaadó napja

Szeptember 2-5: Reménység konferencia mozgássérülteknek, szervezi Kiss Ottó: 073550167, kottok@freemail.hu

Augusztus 24-30: Országos ifjúsági hét az EMABISZ szervezésében. Téma: Élettel teli élet; részletek az Ifjúsági rovatban, valamint az http://emabisz....

Augusztus 10-14: Lelkipásztorok és családjaik hete

Hirdetések

Bibliaiskolánk ismét felvételit hirdet meg az alapfokozatra és a levelező tagozatra. Az...

Feltehetőleg közülünk legtöbben már értesültünk arról a döntésről, amelyet az Egyesült Államok Legfőbb Bírósága hozott meg 2015. június...

Idén 20 éves a Nagyváradi Bibliaiskola és a Rogériuszi Baptista Gyülekezet. Az évfordulók emlékéül Missziós Konferenciát szervezünk...

„Szolgáljatok az ÚRnak örömmel, menjetek eléje vigadozva! Tudjátok meg, hogy az ÚR az Isten! Ő alkotott minket, az övéi...

Kedves Testvéreink!

„A tanítványok pedig elhatározták, hogy a szerint, a mint kinek-kinek közöttük módjában áll,...

Közlemények

A Baptista Világszövetség 21-ik kongresszusa

Mivel a Szövetségi irodánk helye eltér az elnök és főtitkár testvér lakhelyétől, a Szövetség vezetői jól meghatározott időpontokban várják a...

Értékeljük minden érintett ebaptifon előfizetőnek, hogy az elmúlt szerződés alatt kitartott a szerződése mellett és hűségesen fizette a saját...

A Romániai Baptista Felekezet XXXVI-ik Kongresszusán, amelyre 2015 május 28-29-én került sor a nagyváradi „Emanuel...

„Oh Uram, segíts most; oh Uram, adj most jó előmenetelt!“ (Zsolt 118:25) Ezzel az imádsággal szívünkben tekintünk a következő négy év feladatai és...

Pénzbeli adományok:  Zefer Csaba (Nagyvárad) 500 lej, Meleg Barna (Nagyvárad) 200 lej, Szabó Zoltán (Nagyvárad) 2500 lej. Élelem és...

Alább megtekinthető a 2015-ös imaheti program, amit Paul Negrut testvér állított össze. A mellékelt csatolmány word formátumban is letölthető és...

Interjú

Beszélgetés Fűrészes Szálasi Rudolf (a lenti fotón) negyedéves, végzős teológiai hallgatóval

„Az a lelkesedés kibeszélhetetlen, az a nagy öröm, mint akik a börtönből szabadulnak; hát repülni tudtunk,

Akik elmentek

Március 29-én, virágvasárnap szólította haza az Úr Pap Sándor testvért Clevelandban (USA), négy nappal 85. születésnapja előtt. A temetési szertartás április 1-én volt megtartva, ahol jelen...
„Most azért megmarad a hit, a remény, a szeretet, e három; ezek közül pedig a legnagyobb a szeretet.“ (1Kor 13:13)Fájdalommal vettük tudomásul, hogy özv. Sipos (szül. Józsa) Máriát január...
Hosszan tartó szenvedés után hívta haza az Úr Gál Ferencné Ilonát, a nagyváradi belvárosi gyülekezet tagját. Temetése január 31-én volt a biharpüspöki temetőben. A kápolnánál igét hirdetett Gergely...
Január 3-án búcsúztunk Nagyszalontán Hóhádi Edit (szül. Szabó) testvérnőtől, akinek az Úr 59 évet ajándékozott. A gyászistentiszteleten, melyre a nagyszalontai temetőkertben került sor, Kovács Gyula...
Szebeni Sándor (74) temetése február 12-én volt Hegyközszáldobágyon. A kápolnánál igét hirdetett Kiss Zoltán diószegi lelkipásztor. Az „Imé, áldásul volt nékem a nagy keserűség“ kezdetű...
Berettyószéplakon február 11-én temettük Bogdán Sándor testvért. A kápolnánál Bodor Sándor ny. lp. a Zsolt 116, 15 és Kiss Zoltán lp. a  Mt 24, 42  igék alapján hirdette Isten vigasztaló...
Hosszú, gyümölcsöző élet és rövid ideig tartó betegség után szólította haza hűséges szolgáját a Teremtő Úr, aki az ébredés idején adta át életét a Megváltónak, majd több mint 48 éven át szolgált mint...
Január 27-én kísértük utolsó útjára id. Sárándi József testvérünket Bogdándon, akinek a Jóatya 90 évet adott ajándékba. Fiatalon elfogadta az Urat, és a gyülekezet oszlopos tagja lett. Isten...

Igei üzenet

Gyermekkorom önfeledt lubickolásai idéződnek fel bennem, az érkező nyár fokozódó hevében, és sajnálom a mostani gyermekeket, akik sóvárogva...
„Az Úr népe ezek és mégis…” Ez a szófordulat - úgy tűnik - egyidős azzal, hogy az Úrnak „népe” van. Az Isten...
„Hanem vesztek erőt, minekutána a Szent Lélek eljő reátok: és lesztek nékem tanúim…” ApCsel 1:8aEnnek az...
Nélkülözhetetlen lehet az autósoknak egy pontosan működő GPS vezetése (ejtése: dzsí-pí-esz; az angol Global Positioning System jelentése:...
Hóvirág, csicsergő madarak, napsütés... Ahogy ébred a természet, úgy lesz jobb a kedvünk: lelkesedünk, dolgozunk, takarítunk, terveket...
Tavaszodik. Újraéled a természet. A feketerigó tavaszi indulót fütyül. Zenéjének szépsége fölülírja a nagyváros betondzsungelének éles...