Fokozódó ukrajnai válság, NATO repülőgépek és hadihajók érkezése, az Iszlám Állam terrorcselekményei, a homoszexualitás elfogadásának erőltetése, korrupciós botrányok, Ebola-vírus, árvizek és jégverések – csak néhány azok közül a hírek közül, amelyek áradnak felénk a médián keresztül. Ebben a közegben fogadjuk el az Úr Jézus hívását és ígéretét: „Ha valaki szomjúhozik, jöjjön én hozzám, és igyék. A ki hisz én bennem, amint az írás mondotta, élő víznek folyamai ömlenek annak belsejéből“ (Jn 7,37-38). Gyermekkorom önfeledt lubickolásai idéződnek fel bennem, az érkező nyár fokozódó hevében, és sajnálom a mostani gyermekeket, akik sóvárogva nézik, hol is lehetne megmártózni a sekély, néhol alig bokáig érő vízben. Jelenlegi lakhelyünkön, a kertünk végében a Kalota-patak folydogál.

 2015. július 5.    Emese, Sarolta

Eseménynaptár

h k sz cs p sz v
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 

Napi áhítat

d.e. Kicsiny a vízcsepp, de értékes – Ézs 40:2-18

Íme, a népek, mint egy csöpp a vederben, és mint egy porszem a mérlegserpenyőben, olyanoknak tekintetnek; íme a szigeteket mint kis port emeli föl! (Ézs 40:15)

Közlemények

Mivel a Szövetségi irodánk helye eltér az elnök és főtitkár testvér lakhelyétől, a Szövetség vezetői jól meghatározott időpontokban várják a...

Értékeljük minden érintett ebaptifon előfizetőnek, hogy az elmúlt szerződés alatt kitartott a szerződése mellett és hűségesen fizette a saját...

A Romániai Baptista Felekezet XXXVI-ik Kongresszusán, amelyre 2015 május 28-29-én került sor a nagyváradi „Emanuel...

„Oh Uram, segíts most; oh Uram, adj most jó előmenetelt!“ (Zsolt 118:25) Ezzel az imádsággal szívünkben tekintünk a következő négy év feladatai és...

Pénzbeli adományok:  Zefer Csaba (Nagyvárad) 500 lej, Meleg Barna (Nagyvárad) 200 lej, Szabó Zoltán (Nagyvárad) 2500 lej. Élelem és...

Alább megtekinthető a 2015-ös imaheti program, amit Paul Negrut testvér állított össze. A mellékelt csatolmány word formátumban is letölthető és...

November 15-én Erdélyszerte megkezdődtek a missziókerületi gyűlések. Elsőként a székelyföldi missziókerület gyülekezeti képviselői találkoztak...

Vers

Oláh Lajosné: Este

Szép júliusi este van.
Telt szérűk illata suhan.
A kert fái közt susogva jár a szél,
a szívek húrján Isten ujja zenél.

Lent teríti szárnyát az éj.
Fent milliónyi messzi fény
ragyog, sziporkázik... s amint nézem én,
a sok kis csillag nő, s megindul felém.

A hold kereken kibújik,
elsétál a ház faláig, 
meg-megáll, majd megpihen rajta.
Mögötte reszket a nagy kazal árnya.

De szép az este, ó, de szép!
Édes nyugalom terül szét,
elomlik lágyan, fátyolként borít be,
s a föld lassan belefolyik az égbe...

Szívem csordultig megtelik,
tele szívem érzéseit
szóval, énekkel ki nem fejezhetem,
csak belelehelem az éjbe: Istenem!

                                         1949.VII.

 

Események

„Sok álmunk valóra vált“ – tekint vissza cikkírónk a vasárnapi iskolai tanítás kezdeteire, és felteszi a kérdést: „vajon mi lett azokból a...

Szabadka, Szerbia

Kolozsvár, 10 óra

Szeptember 13: Székelyföldi gyülekezetek hálaadó napja

Szeptember 2-5: Reménység konferencia mozgássérülteknek, szervezi Kiss Ottó: 073550167, kottok@freemail.hu

Augusztus 24-30: Országos ifjúsági hét az EMABISZ szervezésében. Téma: Élettel teli élet; részletek az Ifjúsági rovatban, valamint az http://emabisz....

Augusztus 10-14: Lelkipásztorok és családjaik hete

Igei üzenet

„Az Úr népe ezek és mégis…” Ez a szófordulat - úgy tűnik - egyidős azzal, hogy az Úrnak „népe” van. Az Isten...
„Hanem vesztek erőt, minekutána a Szent Lélek eljő reátok: és lesztek nékem tanúim…” ApCsel 1:8aEnnek az...
Nélkülözhetetlen lehet az autósoknak egy pontosan működő GPS vezetése (ejtése: dzsí-pí-esz; az angol Global Positioning System jelentése:...
Hóvirág, csicsergő madarak, napsütés... Ahogy ébred a természet, úgy lesz jobb a kedvünk: lelkesedünk, dolgozunk, takarítunk, terveket...
Tavaszodik. Újraéled a természet. A feketerigó tavaszi indulót fütyül. Zenéjének szépsége fölülírja a nagyváros betondzsungelének éles...
Bezárult mögöttünk az óév elöregedett ajtaja és Isten kegyelméből beléphettünk az új év nyitott ajtaján. Nehéz időket élünk, sokak szívében...

Hirdetések

Feltehetőleg közülünk legtöbben már értesültünk arról a döntésről, amelyet az Egyesült Államok Legfőbb Bírósága hozott meg 2015. június...

Idén 20 éves a Nagyváradi Bibliaiskola és a Rogériuszi Baptista Gyülekezet. Az évfordulók emlékéül Missziós Konferenciát szervezünk...

„Szolgáljatok az ÚRnak örömmel, menjetek eléje vigadozva! Tudjátok meg, hogy az ÚR az Isten! Ő alkotott minket, az övéi...

Kedves Testvéreink!

„A tanítványok pedig elhatározták, hogy a szerint, a mint kinek-kinek közöttük módjában áll,...

„Mily szerelmetesek a te hajlékaid Seregeknek Ura! Kívánkozik, sőt emésztődik lelkem az Úrnak tornácai után, szívem és...

Tudósítások

Mezei Ödön tavaly ilyenkor végezte Nagyváradon a Teológiai Szemináriumot; a nyár végén kötött házasságot a kolozsvári Berszán Virággal; októberben...

Gyönyörű tavaszi napra virradtak a csokalyi gyülekezet tagjai április 29-én, elérkezett a várva várt pillanat és megmozdult a bemerítő medence vize,...

Isten áldásait élvezhettük február első hetében, amikor evangelizáló hosszú hétvégét tartottunk a magyarremetei baptista imaházban. Majd vasárnap...

Akik elmentek

Március 29-én, virágvasárnap szólította haza az Úr Pap Sándor testvért Clevelandban (USA), négy nappal 85. születésnapja előtt. A temetési szertartás április 1-én volt megtartva, ahol jelen...
„Most azért megmarad a hit, a remény, a szeretet, e három; ezek közül pedig a legnagyobb a szeretet.“ (1Kor 13:13)Fájdalommal vettük tudomásul, hogy özv. Sipos (szül. Józsa) Máriát január...
Hosszan tartó szenvedés után hívta haza az Úr Gál Ferencné Ilonát, a nagyváradi belvárosi gyülekezet tagját. Temetése január 31-én volt a biharpüspöki temetőben. A kápolnánál igét hirdetett Gergely...
Január 3-án búcsúztunk Nagyszalontán Hóhádi Edit (szül. Szabó) testvérnőtől, akinek az Úr 59 évet ajándékozott. A gyászistentiszteleten, melyre a nagyszalontai temetőkertben került sor, Kovács Gyula...
Szebeni Sándor (74) temetése február 12-én volt Hegyközszáldobágyon. A kápolnánál igét hirdetett Kiss Zoltán diószegi lelkipásztor. Az „Imé, áldásul volt nékem a nagy keserűség“ kezdetű...
Berettyószéplakon február 11-én temettük Bogdán Sándor testvért. A kápolnánál Bodor Sándor ny. lp. a Zsolt 116, 15 és Kiss Zoltán lp. a  Mt 24, 42  igék alapján hirdette Isten vigasztaló...
Hosszú, gyümölcsöző élet és rövid ideig tartó betegség után szólította haza hűséges szolgáját a Teremtő Úr, aki az ébredés idején adta át életét a Megváltónak, majd több mint 48 éven át szolgált mint...
Január 27-én kísértük utolsó útjára id. Sárándi József testvérünket Bogdándon, akinek a Jóatya 90 évet adott ajándékba. Fiatalon elfogadta az Urat, és a gyülekezet oszlopos tagja lett. Isten...