Ismeretlen ismerősök Kárpátaljáról? Nem. Vértestvérek a Krisztusban.

Az Úr kegyelméből és hiszem hogy szent akaratából jutottam el Bocskor Viktor testvéremhez Kárpátaljára még 2011-ben Nehro Bálint szolgatársam segítségével. Már az első találkozásunkkor tudtam és éreztem, hogy Bocskor Viktor testvérem az Úr kiválasztott eszköze az evangélium közlésére és egyházának építésére. Budapesten végezte a református teológiát, öt(!) leánygyermek édesapja és egy a kolozsvári református teológián végzett, marosvásárhelyi származású segítőtárssal van megáldva.

TUDÓSÍTÁSOK

Az Úr kegyelméből és hiszem hogy szent akaratából jutottam el Bocskor Viktor testvéremhez Kárpátaljára még 2011-ben Nehro Bálint szolgatársam...
December 6-án a nagyváradi missziókerületben a paptamási gyülekezet adott otthont az év végi közgyűlésnek. Az alkalom áhítattal kezdődött, ami...
A székelyföldi és a kolozsvári után a szilágysági missziókerület küldöttei is találkoztak november 29-én szombaton Szilágyballán. A 72 küldött...
Kelemn S. Sándor, Kis-Juhász Vilmos, Borzási Pál, Rajna Ottó, Oláh Lajos
Hála az Úrnak, a Kolozsvári Missziókerületben is megtörténtek a tisztújító választások. Ez 2014. november 22-én történt. A helyszín Torda volt, a...
2014 november 15-én a Hargita-táborban tartotta tanács- és vezetőválasztó közgyűlését a székelyföldi baptista missziókerület. 38 képviselőt vártunk,...

KÖZLEMÉNYEK

November 15-én Erdélyszerte megkezdődtek a missziókerületi gyűlések. Elsőként a székelyföldi missziókerület gyülekezeti képviselői találkoztak...
Az eseményre július 25-én került sor Nagyváradon. A bizottság tagjai: Kiss Lehel bizottsági elnök, dr. Kovács József szövetségi főtitkár, Kelemen...
 Nyilatkozat a Magyar Baptisták Világszövetségének (MABAVISZ) tanácsülésről és az összmagyar lelkipásztori találkozóról MABAVISZ...
Munkakongresszus SzatmárnémetibenA küldöttek titkos szavazással meghozták a döntést: a szövetséget terhelő tetemes adósságot nem görgetik tovább,...
Imahét – 2014Szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban,Isten segítségével új évet kezdünk a hit útján, egy olyan világban, ahol egyre...
Elkészült a Romániai Magyar Baptista Szövetség 2014-es eseménynaptára, amit egyben is le lehet tölteni és a honlap online naptárában is nyomon lehet...
   Szövetségünk rendkívüli munkakongresszust tart október 26-án, szombaton, de. 10 órától a Kolozsvári Baptista Gyülekezet imaházában. A...
Balról jobbra: Szász Imre  irodavezető, Bányai Emma, Simon József lp. szöv. elnök és Bernáth Bálint
Elérte a nyugdíjaskort Bányai Jánosné Emma, a szövetségi iroda könyvelõje. Utolsó munkanapjának reggelén, június 29-én a kollegák egy kis ünnepség...
Örömmel közöljük, hogy a Szövetségünkön belül mûködõ Teológiai Fakultás felvételt hirdet az Emanuel Egyetem lelkipásztor-képző szakára, a 2013-2014-...
A MAGYAR BAPTISTA VILÁGSZÖVETSÉG TAGJAINAK ÉS MINDEN GYÜLEKEZETÉNEK      "Ezek után láttam: íme, nagy sokaság volt ott,...

HIRDETÉSEK

Tekintettel arra, hogy a nagy érdeklődés miatt a 2015-ös erdélyi "Áhítat" már elfogyott, még rendeltünk 300 darabot a nyomdánál....
Örömmel közöljük a testvérekkel, hogy megjelentek a szövetség sajtótermékei. Idén újdonság, hogy a falinaptár névnapok helyett a vezérfonal esti...
Az Erdélyi Magyar Baptista Teológiai Fakultás fennállásának 20 éves jubileumára Kolozsváron kerül sor október 25-én, szombaton. Érkezés-fogadás...
Néhány napon belül kijön a nyomdából az Ebaptifon-előfizetők számait tartalmazó telefonkönyv. A lista nem tartalmazza azok számait, akik ezt írásban...
A Zilahi Bibliaiskola ebben az évben is felvételit hirdet, október 4-én, szombaton, délelőtt 10 órai kezdettel a Zilahi Missziósháznál. A...
Örömmel közöljük, hogy a Szövetségünkön belül mûködõ Teológiai Fakultás felvételt hirdet az Emanuel Egyetem lelkipásztor-képző szakára, a 2013-2014-...
Az idén is megrendezésre kerül a Partiumi Hálaadó Nap a Sólyomkővári táborban, szeptember 13-án szombaton. Szeretettel hívjuk a zilahi és a...
A Romániai Magyar Baptista Szövetség nyílt pályázatban kínálja  eladásra Kolozsvár egyik frekventált helyén lévő(Google maps: 46.775525, 23....
Isten meg nem érdemelt kegyelméből tudathatom, hogy ebben az évben is szeretnénk kéthavonta útjára bocsátani a Harmatcseppeket.Egész évben igazi...

MEGVÁSÁROLHATÓ A DÁVID FÉRFIKAR I. KONCERTJÉRŐL KÉSZÜLT VIDEÓFELVÉTEL és a II. Baptista kórustalálkozóról készült felvétel. Egyelőre korlátozott példányszámban kapható, de lehetőség lesz utánrendelésre is. Igényelni lehet üzenetben, vagy a következő telefonszámon: 0735 500 553. A hordozók ára: Dávid férfikar (1 óra 30 perc) - 15 Ron; II. Baptista Kórustalálkozó (3 óra 35 perc) - 20 Ron.

https://www.facebook.com/biharigyulekezet/photos/a.594637953924806.10737...

BIZONYSÁGTÉTEL

A nevem Sebestyén László- 1980. július 6-én születtem Déván. Katólikus, templomba járó családba nőttem fel. A vallásos életemben megtörtént az...
"Az új barátok, a sok nevetés és játék, a fárasztó, de élménydús túra, a finom ételek, az éneklések és imádko­zá­sok, az építő...
Egyszerűen hihetetlen, hogy már vége. Leérettségiztem, de nem igazán nevezném magam érettnek. Sokszor hallottam egyetemistáktól, hogy „az...
Adorján Johanna Elizabeth a nevem és 19 éves vagyok. A Kolozsvári Református Kollégiumban tanultam, bio-kémia szakon. Két okból választottam: mert...
Antal Laurának hívnak, 20 éves vagyok, több mint fél éve az Úr gyermeke. Hívõ szülõk gyermekeként kicsi kortól jártam imaházba, bibliaórákra, de nem...
 "Rájöttem hogy többet is adhatok..." - egy fiatal tanárnő bizonyságtétele               Egy...
Nevem Kriszbai Krisztina, és 17 éves vagyok. Nem születtem hívõ családba, de azért 15 éves koromba kezdtem rendszeresen gyülekezetbe járni. Sokszor...

AKIK ELMENTEK

Vajdahunyadon, 2014. nov. 28-án, Isten hazahívta a mennyei hazába, özv. Gáll (Tóth) Róza testvérnőt, 88 éves korában.Testvérnőnk fiatalkorát kémeren...
Fazekas Antalné Erzsébet testvérnőnket férje halála után néhány hónappal az Úr elhívta a mennyei hazába. Rövid földi szenvedés után, életének 80-ik...
Fájó szívvel, de a vigasztalás élő reménységével búcsúztunk Balogh (Tóth) Idától, a sarmasági kápolnánál, október 29-én. A temetésen Isten vigasztaló...
Egy nappal a feltámadási ünnep előtt hívta magához az Úr Szilágyi Lukács Sándor testvérünket. E földön 85 esztendőt kapott az Úrtól. E hosszú...
Július 16-án, a nagyváradi temetőkertben, Ursz Demeter testvér koporsóját a gyászoló család, a végtisztességet tevő gyülekezetek, ismerősök, jó...
Június 24-én, Ambrózfalvi Jánosné Verát, az arad-belvárosi gyülekezet tagját, 88. születésnapján – rövid súlyos betegség után – hívta...
 Lecsméren, Június 20.-án fájó szívvel de Isten akaratában megnyugodva kísértük utolsó útjára Baranyi Eszter testvérnőt, akinek Isten 71 évet...